MOST W PUŁAWACH

Most w Puławach wybudowany w 2008 roku o długości 1038 m składa się z czternastu przęseł od 44 do 212 metrów. Najdłuższe przęsło nurtowe ma konstrukcję łuku z jazdą pośrednią. Konstrukcja pomostu została zaprojektowana jako zespolona, stalowo- betonowa. 
Do czasu wybudowania mostu przez Wisłę w Toruniu (240 m ) był to najdłuższy most łukowy w Polsce. Podobnie zainstalowany na nim system monitoringu technicznego, który był największy do momentu ukończenia mostu Rędzińskiego we Wrocławiu. 
W skład sytemu wchodzą trzy podsystemy:
  • monitoring konstrukcji,
  • monitoring meteorologiczny,
  • monitoring wizyjny.
Wielkości fizyczne oddziaływające na konstrukcję, mierzone za pomocą elektroniki pomiarowej zintegrowanej przez NeoStrain to: siła, odkształcenie, kąt, temperatura, przyspieszenie, prędkość i kierunek wiatru, widzialność, parametry nawierzchni jezdni, w sumie ponad 200 pomiarów synchronicznych. System monitoringu składa się z czujników strunowych czujników odkształceń, inklinometrów, akcelerometrów oraz stacji pogodowej. Dane rejestrowane przez czujniki gromadzone są na serwerze lokalnym na moście i przesyłane do Centrum Gromadzenia Danych w Oddziale GGDKiA w Lublinie. Oprogramowanie integrujące system jest unikalne i dedykowane dla mostu w Puławach. Zarządca mostu może w łatwy sposób sprawdzić wyniki pomiarów za pomocą interfejsu internetowego.