POMIAR "DUŻYCH" ODKSZTAŁCEŃ

 • pomiar duzych odksztalcen 4400

  MODEL 4400 CZUJNIKI DO POMIARU ROZWARCIA DYLATACJI

  Czujnik ten służy do pomiaru zmiany szerokości dylatacji w konstrukcjach żelbetowych. Montowany pomiędzy blokami przylegającymi do siebie, w szczególności przydatny w tamach.
 • Pomiar duzych odksztalcen 2

  MODEL 4410 CZUJNIK DO POMIARU ODKSZTAŁCEŃ W CIĘGNACH I LINACH

  Model został zaprojektowany specjalnie do pomiaru odkształceń w cięgnach i linach stalowych. Do instalacji czujnika na linie służą dwa zaciski usytuowane na jego końcach. Dostępne są różne rozmiary zacisków.
 • Pomiar duzych odksztalcen

  MODEL 4420 CZUJNIK DO POMIARU ROZWARCIA RYS

  Czujnik służy do pomiaru rozwarcia rys w różnych elementach konstrukcji (betonowych, murowych, itp.). Model ten instaluje się po przeciwległych stronach rysy za pomocą specjalnych kotew, mocowanych w uprzednio wywierconych otworach bezpośrednio w konstrukcji.
 • PDO 4

  MODEL 4425 CZUJNIK POMIARU ZAMYKANIA SIĘ SZCZELIN

  Czujnik służy do pomiaru zamykania się szczelin w podziemnych wykopach, wyrobiskach, tunelach itp. Składa się z elementu sprężystego przenoszącego siłę, nakrętki rzymskiej, pręta łączącego (wykonanego ze stali nierdzewnej, włókna szklanego lub grafitowego),zacisku i pary sworzni ze stali nierdzewnej.
 • PDO 5

  MODEL 4427 CZUJNIK POMIARU DUŻYCH PRZEMIESZCZEŃ

  Czujnik został zaprojektowany do pomiaru dużych przemieszczeń towarzyszących osuwaniu się terenu. Znajduje także zastosowanie przy monitorowaniu niestabilnych nasypów czy śniegu.
 • PDO 6

  MODEL 4430 CZUJNIK ODKSZTAŁCEŃ GRUNTU

  Model ten z kołnierzami na obu końcach jest zaprojektowany do pomiarów podłużnych deformacji w gruncie.