INKLINOMETR IPI

Inklinometr IPI produkcji NeoStrain to przyrząd do badania wychylenia kątowego konstrukcji, na bazie którego można określić przemieszczenie danego obiektu. Charakteryzuje się bardzo wysoką dokładnością pomiaru, trwałością oraz możliwością tworzenia zintegrowanych zespołów inklinometrycznych umożliwiających ciągły pomiar badanej konstrukcji.
Inklinometr typu IPI to półprzewodnikowy, mikroprocesorowy przyrząd pomiarowy do precyzyjnego, bezstykowego pomiaru odchylenia  od  pionu  w  sposób  bezwzględny  (absolutny). Pomiary są wykonywane w sposób statyczny. Inklinometr jest wykonany w wersji cyfrowej interfejsu pomiarowego. Dzięki temu rozwiązaniu, można zbudować sieć inklinometrów podłączonych razem na jednej, wspólnej magistrali RS485. Inklinometr  z  wyjściem  cyfrowym  można  podłączyć  pod dowolny  sprzęt  kontrolno-pomiarowy  automatyki z zaimplementowanym protokołem Modbus RTU (np. sterownik przemysłowy, kontroler, komputer pomiarowy). Obudowa urządzenia jest przystosowana do pracy w trudnych warunkach  środowiskowych, jest odporna na wstrząsy, uderzenia, korozję oraz wilgoć.