URZĄDZENIA POMIAROWE INSTANTEL: MINIMATE PRO4

Instantel 5

Minimate Pro4 (ID: MINIMATE PRO4)

Monitory wibracji i nadciśnienia Instantel ® Minimate Pro4™ skonstruowane są w oparciu o sukces systemów monitorowania Minimate ® Series III.
Minimate Pro4 oferuje 64MBs pamięci, poprawioną odporność, w tym - metalową obudowę i łączniki oraz odporność na wodę.
Dla niezawodnego i poprawnego monitorowania nalezy podłączyć do urządzenia trzyosiowy geofon ISEE lub DIN oraz mikrofon liniowy ISEE.

Wszechstronność

Data kalibracji każdego z czujników, numer seryjny oraz specyfikacja częstotliwości próbkowania są określane za pomocą funkcji sprawdzania czujników (Sensor Check) urządzenia oraz przechowywane w pliku konfiguracyjnym. Typ czujnika, data kalibracji i numer seryjny są także przechowywane w raporcie zdarzeń (Event Report).
Dla wymagających aplikacji monitorowania, takich jak tunele, jednostki wyposażone są w ekranowanie EMI, wbudowane filtry hałasu oraz filtry anty-aliasingowe. Izolowane są zarówno czujnik jak i pomocnicze kanały.
Opcje zewnętrznego wyzwalania to możliwość podłączenia do sześciu urządzeń monitorujących i używać ich jako wyzwalania pierwotnego / wtórnego. Pozwala to na dokładny pomiar przemieszczania się drgań oraz jego czasu.
Z opcjonalnym modułem Instantel ® Blastware ® Advanced Module można prowadzić monitorowanie VDV, analizę Signature Hole Analysis i wyświetlać w czasie rzeczywistym dane w postaci histogramu za pomocą interfejsu Ethernet ®.

Inteligencja
Zobacz maksimum drgań i częstotliwości przejścia przez zero bezpośrednio po każdym wystąpieniu zdarzenia. Przełączanie między maksimum wibracji i maksimum nadciśnienia dokonuje się za pomocą pojedynczego naciśnięcia przycisku. Charakterystyczne wartości danych takie jak operator, wyzwalanie, czas trwania maksimum wibracji i nadciśnienie są również prezentowane na wyświetlaczu.
W przypadku stosowania w odległych lokalizacjach Funkcja Auto Call Home ™ automatycznie przesyła pliki zdarzeń z miejsca pomiaru do biura, przy użyciu różnego rodzaju modemów przewodowych lub bezprzewodowych. Następnie pliki lub informacje sumaryczne są automatycznie przesyłane przy użyciu funkcji Blastware Mail wchodzącej w skład oprogramowania Blastware Instantel do wielu adresatów poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS.
Funkcję Auto Call Home można również stosować w połączeniu z opcjonalną usługą Instantel ® InstaLink ™, polegającą na wykorzystaniu Internetu do automatyzacji procesu przesyłania danych bezpośrednio z monitora wibracji drgań Instantel do bezpiecznej, chronionej hasłem strony internetowej, przeznaczonej do oglądania przez upoważnione podmioty.

Łatwość użycia
Pomimo wyposażenia w liczne wymienione poprzednio funkcje, system Minimate Pro4 pozostaje łatwy w użyciu dla każdego. Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście i dziesięć klawiszy klawiatury dotykowej czyni pracę z urządzeniem prostą, a graficzne ikony umożliwiają odczyt poziomu naładowania baterii i zapełnienia pamięci jednym rzutem oka.

Najważniejsze funkcje
  1. Dedykowane klawisze funkcyjne i intuicyjne w obsłudze menu umożliwiają szybkie i proste wykonywanie poszczególnych operacji.
  2. Próbkowanie z częstotliwością od 512 do 4096 próbek / s na kanał, niezależnie od czasu zapisu.
  3. Ciągłe monitorowanie oznacza brak martwych czasów między zdarzeniami, nawet gdy urządzenie przetwarza dane.
  4. Tryb Instantel Histogram Combo™ umożliwia przechwytywanie tysięcy pełnych zapisów przebiegu podczas jednoczesnego nagrywania w trybie histogram.
  5. Funkcja Auto Call Home automatyzuje zastosowania zdalnego monitorowania.
  6. Pamięć nieulotna o pojemności ponad 8000 zdarzeń.
  7. Zapis pełnego przebiegu zdarzeń w ciągu ponad dwóch godzin.

Aby zakupić dany produkt należy skontaktować się z działem sprzedaży: KONTAKT