ŁĄCZNICA KOLEJOWA KRAKÓW ZABŁOCIE

Podczas budowy nowoczesnej łącznicy kolejowej w Krakowie wykonaliśmy system monitorowania urządzeń wyrównawczych toru kolejowego. Prace te obejmowały :

- montaż i uruchomienie czujników do pomiaru przemieszczeń urządzeń wyrównawczych  w torach
- montaż i uruchomienie czujników do pomiaru temperatury szyn
- montaż i uruchomienie czujników do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza

Całość została połączona systemem do akwizycji i wizualizacji danych.