ZAPORA W KOZŁOWEJ GÓRZE

Monitorowane parametry:
 - poziom wody w piezometrach
- temperatura wody w piezometrach

Automatyczny system wizualizacji i akwizycji danych.