MOST UNIWERSYTECKI PRZEZ BRDĘ W BYDGOSZCZY

Monitorowane parametry:

- siły w wantach,

- przemieszczenia, 

- odkształcenia konstrukcji stalowej, 

- przemieszczenia kątowe, 

- temperatura konstrukcji, 

- stacja pogodowa (prędkość i kierunek wiatru, wilgotność, temperatura).