AUTOSTRADA A1

Osiągnięciem firmy jest realizacja jednego z największych monitoringów konstrukcji geotechnicznych na świecie, który zostal zainstalowany na autostradzie A1 – odcinek Pyrzowice - Piekary Śląskie. System składa się z trzech podsystemów: systemu monitoringu przemieszczeń pionowych, systemu monitoringu odkształceń geosyntetyków oraz czujników do badania siły rozciągającej w płycie żelbetowej, będącej częścią konstrukcji nasypu. Całość stanowi ponad 30 tysięcy czujników rozlokowanych na powierzchni około 102 000 m2. Integrację elementów systemu oraz internetowy interfejs użytkownika zapewnia dedykowane oprogramowanie stworzone przez inżynierów NeoStrain.

Monitorowana powierzchnia - 100 000 m2.
Ponad 28 000 kanałów pomiarowych.
Projekt realizowany wspólnie z firmą INORA z Gliwic.

Mierzone wielkości: przemieszczenie pionowe grutnu, temperatura, odkształcenia stali zbrojeniowej, odkształcenia zbrojenia geosyntetycznego.

Elektronika pomiarowa, integracja: NeoStrain.

Oprogramowanie: NeoStrain.